Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n Kokoomusverkosto

 

 

 

 

Kokoomuksen vaaliohjelma

Kun Suomi menestyy, TEKkiläiset menestyvät. Kun TEKkiläiset menestyvät, Suomi menestyy.

Uudistamme TEKiä. Meitä jäseniä on moneksi, ja meillä on erilaisia syitä olla mukana. On tärkeää, että TEK pystyy tuottamaan lisäarvoa jokaiselle jäsenelleen.

Olemme tulevaisuusorientoituneita: luomme jo kuvaa siitä, missä TEK ja työmarkkinat ovat seuraavalla vuosikymmenellä.

Ykkössijalla on suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen siten, että elintasomme nousee. Se edellyttää sekä työelämän kehittämistä että vientiin kohdistuvan yritystoiminnan vahvistumista. Tämän takana taas tarvitaan huipputasoista tekniikan alan korkeakoulutusta, panostusta tutkimukseen ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kesken.

Työelämä muuttuu, ja yhä useampi saa palkkansa työnsä tulosten perusteella. Työnteon, oppimisen ja vapaa-ajan kokonaisuus muuttuu mosaiikkisemmaksi. Tähän tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja sopimusmalleja, joiden kehittämisessä TEKillä on tärkeä tehtävä.

Haluamme vahvistaa luottamushenkilöiden roolia TEKin toiminnassa ja luoda jäsenistölle hyödyllisiä digitaalisia yhteisöpalveluja. TEK vastaa myös Suomen Teknillisen Seuran perinnöstä, ja sen tulee ottaa keskeinen asema tekniikan alan solmupisteenä. Siksi myös opiskelijoilla ja eläkeläisillä tulee jatkossakin olla vahva asema yhteisössämme.

Tavoitteitamme valtuustokaudella 2020 - 2023

 • Työpaikkojen syntymisestä ja sijoittumisesta Suomeen pidettävä huoli kehittämällä koulutusta, osaamista ja innovaatiotoimintaa
 • Tekniikan alan korkeakoulutuksessa tavoitteeksi maailman huipputaso ja tiivistettävä sen yhteyksiä työelämään
 • Yrittäjyys saatettava tasaveroiseksi toimintamalliksi palkkatyön kanssa
 • Verotuksen tulee kannustaa työntekoa
 • Vanhempainlomasta aiheutuvat kustannukset on jaettava tasapuolisemmin
 • Nuorille joustava polku työelämään
 • Työnteon on tarjottava perusta hyvälle elämälle
 • Työkulttuuriin reilu meininki ja kannustavuutta
 • Eroon palkattomista ylitöistä
 • Työssä matkustaminen on luettava työajaksi
 • Osaamisen kehittäminen osaksi työtehtäviä
 • Etätyötä, joustavaa työaikaa, uusia palkkausjärjestelmiä ja muita uudistuksia on kehitettävä yhdessä sopien

Me kokoomuslaiset painotamme yhteiskunnallista vaikuttamista TEKin tavoitteiden toteuttamiseksi. Meistä monet toimivat myös päättäjän roolissa valtakunnan tai kunnan tasolla. Me olemme osa verkostoa, joka harrastaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Me osaamme vaikuttaa - asiallisesti, osaavasti ja päättäväisesti.


Kokoomuksen vaaliliitto - vastuuta jäsenistä ja koko Suomesta!
www.kokoomustek.net


EDUNVALVONTARENGAS

TEKin jäsenten edunvalvonta ja jäsenpalveluiden kehittäminen ovat EDUNVALVONTARENKAAN painopisteet. TEKissä ajamme seuraavia asioita:

TEKin jäsenen asema vahvistuu

- kaikille kunnon työtä
- kunnon työstä kunnon palkka
- laatua elämään työajan hallinnalla
- vahvaa tukea työelämän muutostilanteissa
- turvattu elinikäinen ammattitaidon kehittyminen
- laadukkailla työyhteisöillä menestystä ja hyvinvointia

TEK on vahvempi ja uudistava vaikuttaja

- työmarkkinaneuvotteluissa
- hyvän työelämän kehittämisessä
- koko koulutusjärjestelmän laadullisessa parantamisessa
- uusien työpaikkojen synnyttämisessä
- tulevaisuuden tekniikan kehittämisessä ja hyväksikäytössä
- kestävän elinympäristön rakentamisessa
- jäsenistön kannalta tärkeissä yhteiskunnallisissa asioissa

EDUNVALVONTARENGAS on TEKin valtuuston laajin ja merkittävin yhteistyörengas. Renkaan vaaliliittojen tärkeä yhdistävä tekijä on jäsenen palvelut ja edunvalvonta valmistumisvaiheessa olevasta aina kokeneeseen senioriin asti.

Edistämme hyvää elämisen laatua ja sen perustana olevaa osaamista, innovatiivisuutta, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä.

Ajamme TEKkiläisten asiaa työpaikoilla, työehtosopimuksissa ja yhteiskunnallisilla foorumeilla.

EDUNVALVONTARENKAASSA ovat mukana

Kokoomus
Keskusta
iTyö
Sosialidemokraatit