Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n Kokoomusverkosto

 

 

 

 

Perustietoa TEKin Kokoomusverkostosta

KokoomusTEK on Tekniikan Akateemisten Liiton piirissä toimivien kokoomuslaisten valtakunnallinen verkosto, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa TEKin jäsenten hyväksi ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tekniikkaa ja porvarillista ajatusmaailmaa edistämällä.

KokoomusTEK toimii valtakunnallisesti ja alueellisesti verkottuneena yhteisönä hyödyntäen uusinta tekniikkaa. Verkosto järjestää vuosittain tilaisuuksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista tekniikan ja tekniikan tekijöiden näkökulmasta. Tilaisuuksiin liittyy usein vierailuja yrityksiin ja muihin kulloistenkin teemojen kannalta tärkeisiin organisaatioihin.

Verkostoon kuuluvat mm. TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet ja varajäsenet, Kokoomuksen vaaliliiton valtuustovaaliehdokkaat sekä muut toiminnastamme kiinnostuneet porvarillisesti ajattelevat TEKin jäsenet. Vaaleihin liittyvästä toiminnasta vastaa valtakunnallisesti TEKin Kokoomuksen vaaliliitto.

Toimimme 100% vapaaehtoispohjalta, eikä toiminnasta makseta palkkioita. TEKin toimintaan liittyvät kokous- yms. kulut katetaan vaaliliiton TEKiltä saaman toiminta-avustuksen turvin. Matkakuluja voidaan myös rajatussa määrin korvata em. avustuksen sallimissa rajoissa.

Tule mukaan, ota yhteyttä!