Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n Kokoomusverkosto

 

 

 

 

KokoomusTEK on Tekniikan Akateemisten Liiton piirissä toimivien kokoomuslaisten valtakunnallinen verkosto, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa TEKin jäsenten hyväksi ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tekniikkaa ja porvarillista ajatusmaailmaa edistämällä. Lue lisää...


Ajankohtaista juuri nyt!

30.4.2021

Wappu 2021 -julkaisu on ilmestynyt. Avaa tästä!

 


Kokoomus ja insinöörit -tapahtuma 11.2.

Torstaina 11.2.2021 klo 17:30-19:00, Teams-ympäristössä

Tervetuloa kokoomuksen valtakunnalliseen verkkotapahtumaan tekniikan ammattilaisille!

Mukana keskustelemassa yhteiskunnallisten ongelmien insinööriratkaisuista ovat kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat, DI Mari-Leena Talvitie ja TtK Jukka Kopra.

Ilmoittautuminen: www.kokoomus.fi/insinoorit

 TEKin valtuusto järjestyi - Mari-Leena Talvitie hallituksen puheenjohtajaksi

Tekniikan Akateemisten liiton uusi valtuusto järjestäytyi Helsingin Pasilassa pidetyssä kokouksessa 4.9.2020. Valtuusto hyväksyi järjestölle uuden strategian ja vahvisti valtuustoryhmien yhdessä neuvotteleman valtuustosopimuksen kaudelle 2020-2023.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta kehkeytyi jännittävä näytelmä kolmen henkilön ollessa ehdolla tehtävään. Pisimmän korren veti lopulta Edunvalvontarenkaan (kok+ityö+kesk+sdp) yhteinen ehdokas, kansanedustaja, DI Mari-Leena Talvitie (kok), joka valittiin tehtävään alkavalle kolmivuotiskaudelle selvin numeroin 44-33. Hän sai runsaasti ääniä myös oman vaalirenkaansa ulkopuolelta.

Järjestön 12-jäsenisessä hallituksessa varsinaisina jäseninä jatkavat Kokoomuksen DI Elina Wanne Espoosta ja DI Mikko Merihaara Oulusta. Uusiksi varajäseniksi heille valittiin FT, KTT Johanna Ahopelto Vaasasta ja TkT Mari Kallioinen Lappeenrannasta.

Valtuuston varapuheenjohtajana jatkaa Kokoomuksen DI Kimmo Koskinen Varkaudesta.

TEKin valtuusto kokoontuu seuraavan kerran syyskokouksessa 19.-20.11.2020.

Kokoomus on TEKin valtuuston suurin ryhmä 17 valtuutetullaan. Viimeiset 9 vuotta TEKin hallitusta on puheenjohtajana luotsannut DI, eMBA Marjo Matikainen-Kallström, joka nyt jatkaa valtuuston jäsenenä.

Teksti: Lars Miikki, TEKin Kokoomuksen vaaliliitto
Kuva: TEK Verkkolehti

 Elina Wanne jatkaa TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana 2020-2023

Tekniikan Akateemisten liitto TEKin uusi Kokoomuksen valtuustoryhmä aloitti toimintansa 7.5.2020 pitämässään virtuaalisessa järjestäytymiskokouksessa. Espoolainen diplomi-insinööri Elina Wanne valittiin yksimielisesti ryhmän puheenjohtajaksi alkavalle valtuustokaudelle 2020-2023. Hän on toiminut ryhmän puheenjohtajana myös kaudella 2017-2020.

Ryhmän varapuheenjohtajiksi valittiin diplomi-insinööri Kimmo Koskinen Varkaudesta sekä diplomi-insinööri Janne Inkilä Helsingistä. Ryhmän sihteeriksi valittiin diplomi-insinööri Oskari Iivarinen Vantaalta. Valinnat olivat yksimielisiä.

Kokouksessa päätettiin myös käynnistää toimenpiteet valtuustoryhmien välisiin neuvotteluihin valmistautumiseksi. Niissä on kesän aikana tarkoitus saada valtuuston järjestäytymiskokoukseen 2.-3.9.2020 mennessä aikaiseksi kaikkien ryhmien yhteisesti allekirjoittama valtuustosopimus kolmivuotiskaudelle 2020-2023 sekä sopia järjestön keskeisistä luottamushenkilövalinnoista.

Kokous päätti jatkaa valtuustosopimuksen sisällöllisten tavoitteiden valmistelua verkkokyselyn avulla. Kaikki Kokoomuksen ehdokkaina vaalissa olleet ovat tervetulleita osallistumaan. Seuraava ryhmäkokous järjestetään kesäkuussa.

Tilaisuudessa kuultiin myös TEKin hallituksen puheenjohtajan, DI eMBA Marjo Matikainen-Kallströmin (kok) katsaus päättyvästä hallituskaudesta sekä tulevan kauden keskeisistä haasteista.

Kokoomus on Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n valtuuston suurin ryhmä 17 valtuutetullaan.

 


 

TEKin vaalit 2020 - Kokoomus nousi TEKin valtuuston suurimmaksi ryhmäksi

Kokoomuksen vaaliliitto nousi uudestaan suurimmaksi ryhmäksi TEKin valtuustossa. Kokoomus sai 17 paikkaa 66 äänestyksen kohteena olleesta valtuustopaikasta liiton jäsenäänestyksessä 17.3.-30.3.2020.

Katso Kokoomuksen uudet valtuutetut ja varavaltuutetut täältä

- Vaalitulos antaa meille hyvät asemat keväällä käynnistettäviin valtuustosopimusneuvotteluihin, joissa yhdessä muiden valtuustoryhmien kanssa sovitaan suuntalinjoista järjestön toiminnalle seuraavalle kolmivuotiskaudelle, linjaa Kokoomuksen vaaliliiton vaalipäällikkö ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Elina Wanne.
- TEKin jäsenten edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat painopisteemme myös tulevalla kaudella.

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka valitaan joka kolmas vuosi. Maaliskuussa järjestetyissä vaaleissa valittiin valtuusto toimikaudeksi 2020-2023.

Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. TEKin valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksuista. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

 TEKin vaalikone – mitä eroja ehdokkaista voidaan löytää?

TEKin vaalit ovat käynnissä. TEKin jäsenille meillä on vain yksi viesti: äänestä, käytä ääntäsi. Hyvän ehdokkaan löytämiseksi on vaalikone, hyödynnä sen tuloksia mutta kriittisenä medialukutaitoisena fiksuna ihmisenä, älä nyt ihan purematta kuitenkaan niele.

Aluksi rajaukset: tässä analyysissä keskitymme Tekniikan Akateemiset ry (TA) asetelmaan ja jätämme Tfif-vaalipiirin toisille tutkittavaksi. Materiaalina meillä on käytössä kaikkien vaalikoneeseen tietonsa antaneiden tiedot. Kaikki ehdokkaat eivät ole vaalikoneeseen tietojaan täydentäneet, harmin paikka, ja tämä koskee yli 10% ehdokkaista. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että tuo reilu 10 % ehdokkaista, joka puuttuu (lisäksi oli muutama yksilö, joka ei ollut vastannut kaikkiin kysymyksiin), olisi voinut vastaamalla keinuttaa vastausanalyysin tuloksia puoleen jos toiseen, ja että eri renkaiden välillä erot ovat hiuksen hienoja. Mutta on siellä selkeitä erojakin.

Lähdetään liikkeelle vaalien asetelmasta. Vaaliliittoja on yhteensä 8 ja ne ovat näissä vaaleissa jakautuneet seuraavasti: Edunvalvontarenkaan muodostavat: iTyö, Keskusta, Kokoomus ja SDP. Uudistuva TEK -renkaassa mukana ovat TEKin Nuoret, Vasemmisto, Vihreät sekä Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki. Vaalirengas tarkoittaa sitä, että äänesi kohdistuu tietty sille ehdokkaalle mutta samalla myös sille renkaalle, jossa ehdokkaasi ryhmä eli vaaliliitto on mukana.

Puoluepoliittista väriä tunnustavien vaaliliittojen mukanaolo on aiheuttanut vuosien saatossa närää ns. sitoutumattomien vaaliliitojen piirissä, on kysytty miksi puoluepolitiikka pitää tuoda työntekijäjärjestön päätöksentekoon. Siihen on ihan selkeä syy: päätöksenteko Suomi-nimisen valtion tasolla on puoluepoliittista ja puolueiden kautta pystytään vaikuttamaan siihen, miten TEKin asiat näkyvät ja kuuluvat maan asioista päätettäessä, emmekä tarkoita tässä sitä että se olisi ainoa kanava, mutta monikanavaisella vaikuttamisella pääsemme parempaan lopputulokseen. Puolueet luovat tärkeän linkin koko maan päätöksentekoverkostoon. Haluavatko ne, jotka tätä yhteyttä vastustavat, että TEK pelaa vain paikallistasolla tai maksimissaan piirimestaruuskisoissa? Meistä on tärkeää, että TEK vaikuttaa monitasoisesti, jäsenen yksilöllisestä tilanteesta valtiovallan päätöksiin. Sitä voisi kutsua todelliseksi vaikuttamiseksi.

Viime vaaleissa renkaiden keskeisimmät erot tuntuivat olevan sitoutumattomuudessa ja edunvalvonnan tärkeänä pitämisessä. Nyt tilanne on renkaiden suhteen muuttunut merkittävästi kun puoluepolitiikka on läsnä kummassakin renkaassa. Vaalirenkaat voisi luokitella esimerkiksi edunvalvontamyönteinen sini-puna-multa ja vihervasemmisto-nuoret-sitoutumattomat.


Alueelliset erot

Alueellisesti vastauksia tutkittiin yhdistämällä vastaukset melko samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.

Pohjoista aluetta voi hyvällä syyllä kutsua edelläkävijäalueeksi: alue erottuu melko/täysin samaa mieltä -vastauksien osuudella merkittävästi niin muista alueista kuin renkaista. Seitsemässä kysymyksessä kahdestatoista (1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ja 11) pohjoisen tulos on suurempi kuin muilla alueilla tai renkailla.

Työmarkkinat ovat melkoisessa myllerryksessä. Kun vaaliohjelmia kirjoitettiin, ei koronaviruksen aiheuttamasta talouden äkkipysähdyksestä ollut tietoakaan. Nyt jos koskaan TEKin rooli työmarkkinaedunvalvonnan toimijana korostuu. Kuvaajasta näkyy, että eroja aiempiin erottaviin tekijöihin liittyen on vaikea nyt löytää. Jos TEK aikoo olla tulevaisuudessakin uskottava työmarkkinatoimija, niin, vai haluaako? Edunvalvontarenkaassa meille on ihan lähtökohtaisesti tärkeää kehittää kaikkia TEKin neljää eri kärkeä: yhteisöllisyys, tekniikan alan edistäminen, jäsenten tuki työelämässä sekä edunvalvoja työmarkkinoilla. Paikallista sopimista väläytellään tässä vaiheessa keskustelua: syy käyttöönottoon taitaa olla enemmän työnantajaleirin puolella, koska jo nykyiset sopparit mahdollistavat paikallisen sopimisen.

Vaalikoneen 4 viimeistä ”Kuinka tärkeänä pidät TEKin roolia” -kysymykset kertovat, että kaikilla alueilla ja renkaissakin TEKin roolit ovat miltei yhtä tärkeitä. Vaalikoneen kehittämisideaksi esittäisimme tässä vaiheessa, että jotta eroja ehdokkaiden välille saataisiin, olisi hienoa saada näiden neljän kysymyksen tyyppinen setti, johon ehdokas jakaa esim 100 pistettä. Nythän ehdokkaalla oli mahdollisuus merkitä kaikki yhtä tärkeäksi.

Palataan vielä vaalitunnelmiin sen verran, että annettuja ääniä maanantain 23.3. Twitterissä jaetun tiedon mukaan oli vasta 5000. Äänestysprosentti vuoden 2017 vaaleissa oli 22,6 ja valitettavasti nyt näyttää siltä, että näissä vaaleissa ei äänestysinnokkuutta saada edes kolmen vuoden takaiselle tasolle. Siksi kannustamme kaikkia TEKin jäseniä äänestämään. #sinäpäätät #meidänTEK

Espoossa 24.3.2020

Elina Wanne
Kokoomuksen vaaliliton vaaliasiamies

Janne Inkilä
Kokoomuksen valtuustoryhmän sihteeri

Jälkikirjoitus

Ylläolevaan tekstiin tehtiin ke 25.3. n klo 18.30 saadun palautteen perusteella korjaus. Analyysiä tehdessä minä tein virheen, ja tulkitsin kuvaajaa väärin, esitin tekstissä että vaalikoneen vastausten perusteella Uudistuva TEK olisi laillisia lakkoja vastaan, kun tuloksista näkee selkeästi että Edunvalvontarengas suhtautui kysymykseen vähemmän myönteisesti kuin Uudistuva TEK.

Pahoittelen virhettä ja kiitän niitä, jotka lähestyivät minua ja antoivat rakentavaa palautetta. Tekstiä on nyt korjattu sen osalta vielä lisää ja koko kohta on poistettu. Jäin vielä miettimään luottamusmieskysymystä, kysymyshän on haastava kun kysytään oikeastaan kahta asiaa tekkiläisyyttä ja luottamusmies-asiaa. Luottamusmies on hyvä asia, mutta onko edes aina tavoiteltavaa että se henkilö olisi tekkiläinen, kun yhteistyössähän näitä töitä tehdään, muiden liittojen kanssa.

Kiitos, että luit tänne saakka ja pyydän
Anteeksi aiheuttamaani mielipahaa.

Elina


Kokoomuksen ehdokaat TEKin valtuustovaaleissa 2020

Eteläinen vaalialue

171 Anttila Tero VANTAA
172 Bitter Riku RIIHIMÄKI
173 Forssell Lotta HELSINKI
174 Hallikas Jarmo ESPOO
175 Helenius Mika ESPOO
176 Horelli Juhani JÄRVENPÄÄ
177 Hovinen Juha ESPOO
178 Iivarinen Oskari VANTAA
179 Inkilä Janne HELSINKI
180 Jokinen Maria HELSINKI
181 Karas Jaakko ESPOO
182 Kemppi-Virtanen Pirjo ESPOO
183 Kestilä Juha HELSINKI
184 Kilpijoki Kerttu-Liisa ESPOO
185 Klemi Kari ESPOO
186 Koskinen Jussi ESPOO
187 Laitala Ari HOLLOLA
188 Markkula Markku ESPOO
189 Matikainen-Kallström Marjo ESPOO
190 Miikki Lars HELSINKI
191 Myllymäki Hanna-Riikka KAUNIAINEN
192 Nieminen Jarmo ESPOO
193 Nieminen Tapani HELSINKI
194 Nyman Timo VANTAA
195 Oila Kimmo ESPOO
196 Ojala Eero ESPOO
197 Orava Petri MÄNTSÄLÄ
198 Parmala Simo-Pekka ESPOO
199 Perkiö Sanna HELSINKI
200 Rasi Katja ESPOO
201 Rukko Merja ESPOO
202 Särkijärvi Jouni ESPOO
203 Smedlund Anssi HELSINKI
204 Tähtikunnas Janne ESPOO
205 Vesanto Pertti HELSINKI
206 Vierros Tero HELSINKI
207 Wanne Elina ESPOO

Läntinen vaalialue

531 Ahopelto Johanna VAASA
532 Angervuori Tapio TAMPERE
533 Anttila Ari PANELIA AS
534 Arvonen Tero TAMPERE
535 Eskola Matti NOKIA
536 Halme Pasi HOLLOLA
537 Heiskanen Heikki HYLLYKALLIO
538 Heman Hannu KANGASALA
539 Höyssä Matti TAMPERE
540 Huhtinen Pasi NASTOLA
541 Ivanoff Antti TAMPERE
542 Jämsen Olli ÄÄNEKOSKI
543 Jussila Kari TAMPERE
544 Koski Juha TAMPERE
545 Kotiaho Pekka KUTAJÄRVI
546 Lehtonen Juha TARTTILA
547 Loukiala Mauri PIRKKALA
548 Luoma Rauno PORI
549 Miikkulainen Esko STRÖMMA
550 Munkki Marianne MERIKAARTO
551 Nyberg Petri JYVÄSKYLÄ
552 Palmroth Tanja ULVILA
553 Rantanen Mikko SEINÄJOKI
554 Saari Ilkka PORI
555 Seppälä Marjut RUSKO
556 Simola Juha SALO
557 Tarri Tapani SEINÄJOKI

Itäinen vaalialue

421 Hintikka-Varis Sari RAUTALAMPI
422 Kallioinen Mari LAPPEENRANTA
423 Kasurinen Jussi KOTKA
424 Koskinen Kimmo VARKAUS
425 Laaksonen Petteri RAUTJÄRVI
426 Lindh Tuomo LAPPEENRANTA
427 Riiali Pekka LAPPEENRANTA

Pohjoinen vaalialue

711 Hentilä Markku OULU
712 Kangas Olavi OULU
713 Lindborg Timo OULU
714 Merihaara Mikko OULU
715 Selkälä Jouko RAAHE
716 Talvitie Mari-Leena OULU


Kokoomuksen vaaliohjelman tiivistelmä TEKin valtuustovaaleihin keväällä 2020


Uudistamme TEKiä
-Lisäarvoa ja yhteisöllisyyttä jokaiselle jäsenelle
-Keskeiseen asemaan tekniikan alan vaikuttajana

Tavoitteeksi elintasomme nousu

-Vientiin kohdistuva yritystoiminta
-Huipputasoinen teknillinen korkeakoulutus

Työnteon on tarjottava perusta hyvälle elämälle

-Työkulttuuriin reilu meininki ja kannustavuutta
-Uusia ratkaisumalleja työelämän, oppimisen ja vapaa-ajan kokonaisuuden mullistuksen hallintaan

Kun Suomi menestyy, tekkiläiset menestyvät. Kun tekkiläiset menestyvät, Suomi menestyy.


Asetu Kokoomuksen ehdokkaaksi TEKin vaaleissa 2020!

TEKin Kokoomuksen vaaliliitto on käynnistänyt ehdokashankinnan TEKin valtuustovaaleihin. Järjestölle valitaan 17.-30.3.2020 käytävässä jäsenäänestyksessä uusi, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva valtuusto toimikaudeksi 2020-2023. Valtuusto mm. valitsee järjestön hallituksen.

Jos olet TEKin maksava vuosijäsen, voit ilmoittaa halukkuudestasi ryhtyä Kokoomuksen vaaliliiton ehdokkaaksi täyttämällä tästä linkistä avautuvan lomakkeen:

https://freeonlinesurveys.com/s/o5S7Rbe7

Lisätietoja:

DI Elina Wanne, TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja & vaaliliiton asiamies elina.wanne(at)rag.fi / 050-517 1171

DI Janne Inkilä, TEKin Kokoomuksen valtuustoryhmän sihteeri janne.inkila(at)outlook.com / 050-332 6112


Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteet valtuuston kokouksessa 5.4.2019

  • Perhevapaista
  • TEK:in valtuuston kokouksiin hyvinvointia lisäävä vaikutus

Lue aloitteet kokonaisuudesaan täältä...


Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite valtuuston kokouksessa 24.11.2017

  • Palkitsemisen kehittäminen yrityksissä

Lue aloite kokonaisuudesaan täältä...


18.10.2017

Valiokuntien kokoonpanot vahvistettiin TEKin hallituksen kokouksessa. Kokoomuksen edustajat lisätty Yhteystietoja-sivulle.


11.4.2017

TEKin valtuustoon ja varasijoille valitut Kokoomuksen ehdokkaat listattu täällä...


Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteet valtuuston kokouksessa 24.3.2017

  • TEKin tilastoihin kaikki jäsenryhmät
  • K50 uraillat
  • TEKin jatkuva näkyminen tekniikan ja mat-lu -alojen yliopistojen tiloissa

Lue aloitteet kokonaisuudesaan täältä...


1.3.2017

Kokoomuksen ehdokkaat kevään 2017 TEKin valtuustovaaleihin on julkaistu. Katso kaikkien ehdokkaiden tiedot täältä...

 


15.2.2017

Kokoomuksen vaaliohjelma 2017 on julkaistu, lue koko ohjelma täältä...